Komunikat inwestycyjny – odkup odszkodowań

Interes firmy ubezpieczeniowej niestety często stoi w sprzeczności z interesem jej klientów. Gdy
dochodzi do wypadku komunikacyjnego, awarii instalacji w domu lub innej szkody, która objęta
była ubezpieczeniem, następuje wypłata odszkodowania na rzecz pokrzywdzonej osoby lub
instytucji. Jednak takie sytuacje z punktu widzenia ubezpieczyciela są bardzo niekorzystne i w
związku z tym kryteria, na podstawie których ustalana jest wysokość odszkodowania, często są
bardzo rygorystyczne, a same kwoty zaniżone.

Co może zrobić ubezpieczony, który nie jest zadowolony z przedstawionego przez firmę
rozwiązania? Nie musi zgadzać się na wyznaczone kwoty, zwłaszcza jeśli są znacznie niższe niż
rzeczywista wartość szkód. Doskonałym rozwiązaniem jest odkup odszkodowania, którym
zajmują się na przykład firmy specjalizujące się w dochodzeniu roszczeń ubezpieczeniowych.
Zyskuje na tym zarówno pokrzywdzony, który od ręki otrzymuje dopłatę do odszkodowania, jak i
odkupujący, który może dla siebie wywalczyć większą kwotę i po prostu na tym zarobić.

Odkup odszkodowania – sposób na zarobek?

Na czym polega odkup odszkodowań? Jest to usługa, dzięki której poszkodowany bez
konieczności angażowania się w dalsze roszczenia ani zawiłości prawne może uzyskać wyższe
odszkodowanie od ręki. Po przeanalizowaniu całej dokumentacji związanej z wypadkiem lub
szkodą, określa się wysokość dopłaty do już wypłaconego odszkodowania, dzięki czemu klient
otrzymuje kolejną część należnych mu pieniędzy. Wszystko odbywa się sprawnie, bezstresowo i
przejrzyście – klient wie, ile dodatkowo pieniędzy otrzyma i może – ale nie musi – zgodzić się na
propozycję, jeśli jest według niego korzystna.

Co dzieje się dalej? Podmiot, który odkupił odszkodowanie, we własnym zakresie walczy z firmą
ubezpieczeniową o zwrot całej należnej sumy. Każda nadwyżka ponad to, co zostało wypłacone
poszkodowanemu, to czysty zysk.

Odkup odszkodowania to opcja, która daje korzyści obu stronom: poszkodowanemu i
odkupującemu. Z punktu widzenia klienta jest prosty i bezpieczny sposób na zwiększenie kwoty
odszkodowania, bez angażowania własnego czasu i energii. Z punktu widzenia odkupującego to
szansa na zarobek. Odszkodowanie wykupuje się za mniejsze pieniądze niż potencjalnie można
uzyskać. Jest to zatem doskonała opcja dla inwestorów szukających niestandardowych pomysłów.
Inwestycja w odkup odszkodowań to rozwiązanie bezpieczne i przynoszące wymierne korzyści
finansowe. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z tą opcją.